Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch Duomed (Đùi)

990000  

Vớ y khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch Duomed (Gối)

650000