Nước uống Aquafina 5 lit

105000  

Nước uống Aquafina 1,5l

105000  

Nước uống Aquafina 355ml

92000  

Nước uống Aquafina 500ml

102000  

Nước uống đóng bình Vihawa 20l bình úp

48000  

Nước uống Satori 20l bình úp

48000  

Nước uống Lavie Viva bình 18,5l có vòi

55000