Khuyến mãi

Nước khoáng Lavie - Bình 19l không vòi

60000   62000

Nước uống đóng chai Lavie kid 330ml - Thùng 24 chai

186000  

Nước khoáng Lavie 1.5L - Thùng 12 chai

98000  

Nước khoáng Lavie 350ml - Thùng 24 chai

88000  

Nước uống chai Lavie 500ml - Thùng 24 chai

98000