Khuyến mãi

Nước khoáng Lavie - Bình 19l không vòi

60000   62000

Nước khoáng Evian 1250ml

740000  

Nước khoáng Evian 330ml

600000  

Nước khoáng Evian 500ml

700000  

Nước khoáng Vĩnh Hảo 20l bình úp

65000  

Nước khoáng Vĩnh Hảo 20l có vòi

65000  

Nước uống đóng chai Lavie kid 330ml - Thùng 24 chai

186000  

Nước khoáng Lavie 1.5L - Thùng 12 chai

98000  

Nước khoáng Lavie 350ml - Thùng 24 chai

88000  

Nước uống chai Lavie 500ml - Thùng 24 chai

98000