Khuyến mãi

Nước uống ion kiềm Fujiwa 19l – Có vòi

70000   85000

Nước uống ion kiềm Fujiwa 680ml – Thùng 20 chai

170000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 1250ml – Thùng 12 chai

144000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 450ml – Thùng 24 chai

200000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 5l không vòi - Thùng 4 bình

152000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 5l Có vòi - Thùng 4 bình

160000  

Khuyến mãi

Nước ion kiềm Fujiwa 19l – không có vòi

70000   85000

Nước uống ion kiềm Fujiwa 300ml – Thùng 24 chai

115000  

0909.732.528