Khuyến mãi

Nước uống ion kiềm Fujiwa 19l – Có vòi

70000   85000

Nước Uống Ion Life 450ml

120000  

Nước Uống Ion Life 330ml

110000  

Nước uống Ion Life 1,5L

120000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 680ml – Thùng 20 chai

170000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 1250ml – Thùng 12 chai

144000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 450ml – Thùng 24 chai

200000  

Nước uống Ion-life bình 19l có vòi

63000  

Thùng nước ion Life 450ml

130000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 5l không vòi - Thùng 4 bình

152000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 5l Có vòi - Thùng 4 bình

160000  

Khuyến mãi

Nước ion kiềm Fujiwa 19l – không có vòi

70000   85000

0909.732.528