Nước uống Lavie Viva bình 18,5l có vòi

55000  

Nước uống đóng bình Bidrico 19l

32000  

Nước uống Ion-life bình 19l có vòi

63000