Nước khoáng Evian 1250ml

740000  

Nước khoáng Evian 330ml

600000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 680ml – Thùng 20 chai

170000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 1250ml – Thùng 12 chai

144000  

Nước uống ion kiềm Fujiwa 450ml – Thùng 24 chai

200000