Đai kéo giãn khớp gối DiskDr. SP1000 (Dành cho thể thao)

2850000  

Khuyến mãi

Đai cổ kéo dãn cột sốn DiskDr. CS300

3850000   4150000

Khuyến mãi

Đai cổ kéo dãn cột sống DiskDr. CS500

4750000   5050000

Khuyến mãi

Đai lưng DiskDr. WG50

3850000   4150000

Khuyến mãi

Đai lưng DiskDr. WG30G2

3600000   3900000

Khuyến mãi

Đai gối hơi hỗ trợ điều trị đau khớp gối - DiskDr SP1600

4750000   5050000

Khuyến mãi

Đai gối hơi hỗ trợ điều trị đau khớp gối - DiskDr NK30

2050000   2350000